Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
 46a Konferenco de ILEI
Sieber/Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo 12-18.07.2013 Germanio
 

Programoj

Ĉeftemo: Instruado de Esperanto al ĉuj generacioj

Ĝi kongruas kun la granda Eŭ­ropa edukprogramo 'Dumviva Lernado' (Lifelong Learning Programme LLLP), kiu atentas la edukadon kaj trejneblon por ĉiuj, de infanoj ĝis la maljuna generacio.

La konferenca programo estos abunda kaj varia, io por ĉiuj generacioj! Ni atendas partoprenantojn, reprezentantojn el ĉiuj kontinentoj kaj el ĉiuj aĝgrupoj. Inter la temoj estos kompreneble trarigardo de internaciaj projektoj (Comenius por lernejanoj, Erasmus por studentoj kaj Grundtvig por plenkreskuloj), por kiuj jam multaj lernejoj, Esperanto-asocioj, ktp. ricevis Eŭropajn subvenciojn. Kiel plu? Kiel ni povas kunlabori, helpi akiri subvenciojn el ekstermovadaj fontoj? (Ekzemplocele: raporto de 3-landa Grundtvig-projekto.)

La programo ofertos interesaĵojn kaj por junaj kaj por pli aĝaj partoprenantoj ĉar kiel novaĵo, okazos ILEI-lernejo kun partopreno de ĉ. 12-18 jaraj lernantoj el la ĝemelurboj Herzberg kaj Góra. Ĝi okazos jam la 8an fojon, sed la unuan fojon kun partopreneblo de alilandaj samaĝuloj. 

Jen la laŭtaga programo, bv. alklaki, rigardi aŭ/kaj deŝuti la pdf-dokumenton PROVIZORA PROGRAMO (.pdf 99 KB)
 
El la faka programo por ĉiuj:

1. Fakprelegoj pri lingvo, lingvoinstruado, metodiko
2. Internaciaj projektoj, subvenciebloj
3. Ekzamenoj: ĝenerala trarigardo, laborgrupo por A1-A2 nivelaj ekzamenoj (gvidos: Rudolf Fischer)

Por studemuloj
1. Trejnsesio por instrukapabligo kun Katalin Kováts (edukado.net) (super la konataj Flugiloj-seminarioj) 
2. Observado de modellecionoj
3. Spertinterŝanĝo, diskutrondoj

Por lernantoj
1. ILEI-lernejo (por ĉ. 12-18 jaruloj) kun
2. SALO-8 (Somera Arbara Lernejo): programo de la somera feriumado, kunlernado de ĝemelurbaj junuloj kaj alilandaj gastoj el Herzberg (DE) kaj Góra (PL) (.pdf 72 KB)
 
Ekzamenoj
Dum la konferenco eblos trapasi la UEA/ITK KER-ekzamenojn en B2 kaj C1 niveloj. Ni nepre rekomendas ĝin, eluzu la eblon kaj akiru valoran atestilon pri via lingvokono. Bonvolu aliĝi ĝustatempe (ĝis fino de junio!) Aliĝilo

Kulturaj programeroj
- folklora vespero de Harzklub Pöhlde
- koncerto de Harz-Musikanten
- bankedo kun programo kaj muziko
- internacia kaj muzika vespero kun kontribuaĵoj de konferencanoj kaj partoprenantoj de la Somera Arbara Lernejo)
 

ILEI-konferenco © 2012 LA-Arts