Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
 46a Konferenco de ILEI
Sieber/Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo 12-18.07.2013 Germanio
 

Trejnseminario

Programo de la metodika seminario dum la 46a ILEI-konferenco
Herzberg/Sieber 12-18 julio 2013

Gravaj sciindaĵoj pri la seminario.

Gvidanto: Katalin Kovats, redaktoro de www.edukado.net  

Okazos en 6 blokoj - entute 20+4 horoj
Ni laboros ĉefe posttagmeze aŭ­­ vespere por ke la partoprenantoj povu ĉeesti la konferencajn prelegojn kaj programojn matene.
Dum la tuttaga ekskurso ne okazos seminario.
La formo de la seminario estos: prelegoj ene de la seminario kaj ekster ĝi en la konferenco, aktivaĵoj, observo de kursoj.
Necesos antaŭaliĝo, ĉar jam antaŭ­ la seminario estos reta preparprogramo kaj kelkaj hejmtaskoj.

Bv. indiki vian partoprenon en tiu instrukapabliga klerigmodulo sur la aliĝilo, laŭeble uzu la retan version ĉi tie.

Kotizo: ne estas aparta kotizo por la seminario

Sabato 13.07.2013
1a-bloko
• Taksado kaj memtaksado
• Ekzamensistemoj por Esperanto
• Ekzamenspecimenoj
 
 
Dimanĉo 14.07.2013
2a-bloko
• Interreto cele al lingvolernado
• edukado.net - fonto de lern- kaj instrumaterialoj
• Retaj kursoj de la KLERIGEJO
 
3a-bloko
• Psikologiaj faktoroj de lingvolernado
• Instruado por diversaĝaj lernantoj
• Motivigo
 
 
Lundo 15.07.2013
4a-bloko
• Modernaj kaj efikaj metodoj
• Ekzercotipoj – ankaŭ ¬ en la praktiko
• Instruado de gramatiko
 
Merkredo 17.07.2013
5a-bloko

• La vorto kiel bazo de lingvolernado
• Lingvaj kapabloj kaj ties evoluigo
 
6a-bloko
• Kurs- kaj lecionplanado
• Sukcesigo de kursoj kaj lecionoj
• Konsilataj modernaj lerniloj

Pri la partopreno vi ricevos atestilon.       

(Foto pri trejnseminario kun Katalin en 2009
enkadre de Grundtvig-projekto en Herzberg am Harz)
   

ILEI-konferenco © 2012 LA-Arts