Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
 46a Konferenco de ILEI
Sieber/Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo 12-18.07.2013 Germanio
 

Sciindaĵoj

Jen gravaj informoj de Katalin Kovats pri la trejnseminario: 
 
Mi bonvenigas vin kiel partoprenontojn en la pedagogia seminario en Herzberg. 
 
Kolektiĝis multnombra, bela grupo por tiu faka programo. Inter la partoprenontoj mi vidas tre spertajn kolegojn, delonge konatajn por mi, kaj ankaŭ plurajn kiujn mi neniam renkontis .
Por havi pri ĉiu la necesajn informojn por efika kunlaboro, mi petas vin plenigi la aldonitan formularon kies informoj helpos mi bone plani nian kuneston. 
Mi petas vin resendi al mi la dokumenton  kiel eble plej frue. 
 
Bedaŭrinde ni ne havos multe da tempo kune dum la semajno. La ĉefa celo estas ke vi povu profiti el la prelegoj de la konferenco kaj posttagmeze kompletigu tiujn per laŭtemaj prezentoj/prelegoj, informoj kaj kunlaborebloj dum la seminario.
En la programpaĝo vi povas vidi la planitajn temojn, sed mi atentigas vin ke la vicordo povos ankoraŭ ŝanĝiĝi laŭ la lokaj cirkonstancoj kaj la definitiva programo. 
Plejparte tiuj tempoj estos prezentitaj nur  por la seminarianoj, sed estas kelkaj, kies parton mi prezentos publike, antaŭ la tuta partoprenantaro de la konferenco.
La definitivan programon vi ricevos rete ĵus antaŭ la kongreso, aŭ plej malfrue komence de ĝi, surloke. 
 
Por tre ekonomie uzi la tempon surloke kaj ne bezoni tro da tempo por ekterseminariaj preparoj, mi indikas al vi kelkajn taskojn, kiujn estus bone se vi pretigus aŭ al kiuj vi prepariĝus jam antaŭ la seminario. 
Nenio estas deviga, tamen mi ĵuras al vi, ke ĉio tre utilos kaj se vi vere volas spertiĝi sub miaj manoj. vi plenumu ilin. 
  • bv. membriĝi ĉe edukado.net kaj iom orientiĝi pri ĝi, se vi ankoraŭ ne konas ĝin. Se vi jam estas membro, vizitu la paĝaron kaj iom ĉirkaŭrigardu, studu la novajn erojn. Gravas ke vi estu nuntempa, aktiva uzanto kaj nepre memoru viajn ensalut kaj pasvortojn. 
  • bv. trastudi la lecionon pri la KER-sistemo kaj referenckadro http://www.edukado.net/klerigejo/10?m=superrigardo&lec=191 kaj solvu la koncernan teston. 
  • Faru kaj sendu al mi vian elektronikan  Europass-lingvan pasporton. Vidu la aldonitan dokumenton. 
  • Mi invitas vin sperti interesan historian eksperimenton kiu celis krei sistemon por niveligi la lingvokonon de Esperanto-parolantoj. Ankaŭ vi povas solvi la samajn testojn kaj poste pli bone kompreni la prelegon pri ĝia sistemo kaj graveco.  Klarigoj pri la BAKKER-testo troviĝas ĉi tie http://www.edukado.net/klerigejo/9, la testoj mem http://www.edukado.net/klerigejo/9?m=superrigardo
  • kaj mi ripetu, ke vi ne forgesu resendi la personan formularon

Se vi havas ajnan demandon, ne hezitu kontakti min.
 
Mi deziras al vi ĉiuj bonajn feriojn, prepariĝon kaj vojaĝon al nia renkontiĝo, amike, Katalin

ILEI-konferenco © 2012 LA-Arts