Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
 46a Konferenco de ILEI
Sieber/Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo 12-18.07.2013 Germanio
 

Kontaktoj

LKK-Kontaktpersonoj:

Zsófia Kóródy 
(organizado, hejmpaĝo, administrado)
estro de LKK
prezidanto de AGEI (germana sekcio de ILEI)
vicprezidanto de ILEI
zsofia.korody@esperanto.de
Facebook: Esperanto-urbo Herzberg
Skype: esperantozentrum

Christof Krick (kotizoj, financoj)

christof.krick@freenet.de

Bernhard Schwaiger
(programoj)

 schwaiger.b@gmx.net

 

 


Peter Zilvar (ekskursoj)

esperanto-zentrum@web.de 

Edgar Spielvogel
 (loĝiga servo)
 

 

 


Interkultura Centro Herzberg (ICH)
DE-37412 Herzberg/Harz. Grubenhagenstr. 6.
Tel: 0049/(0)5521-5983
Fakso: 0049/(0)5521-5983 (bonvolu peti fakssignalon)
Poŝtelefono: 0049/(0)160-98754-190
esperanto-zentrum@web.de

 
Radojica Petrovic (sekretario de ILEI, estrarano pri konferencoj)
radojica.petrovic.rs@gmail.com

ILEI-konferenco © 2012 LA-Arts