Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
 46a Konferenco de ILEI
Sieber/Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo 12-18.07.2013 Germanio
 

Programo

Provizora programo de la 46-a Konferenco de ILEI
12.07.-18.07.2013 Herzberg am Harz/Sieber

Ĝenerala ĉiutaga temposkemo
Tempo
Programero
08:00–08:45
Matena refreŝigo, gimnastiko. Matenmanĝo
08:45–09:15
Matena forumo
09:15–10:45
Labora kaj kleriga programo
10:45–11:00
Kafpaŭzo
11:00–12:30
Labora kaj kleriga programo
12:30–14:00
Tagmanĝo kaj ripozo
14:00–15:45
Labora kaj kleriga programo
15:45–16:15
Kafpaŭzo
16:15–18:00
Labora kaj kleriga programo
18:00–19:30
Vespermanĝo, promenado kaj sporto
20:00–
Kultura kaj distra programo
Laŭtaga programo
Tempo
Programero
Vendredo, 12 julio 2013: Akcepto de konferencanoj
18:30–
Interkona frandvespero
21:00–22:00
Kunsidoj
Sabato, 13 julio 2013: Inaŭgura tago
08:00–08:45
Matenmanĝo
09:00–12:00
Urborigardo en Herzberg, vizito al la Esperanto-muzeo, Esperanto-biblioteko/Interkultura Centro Herzberg
12:00–14:00
Muzika programo sur la ĉefplaco, tagmanĝo
14:30–15:30
Solena malfermo, komuna fotado
15:30–16:00
Kafpaŭzo
16:00–18:00
Labora kaj kleriga programo,  prelegoj
Enkonduka diskuto pri la konferenca temo. Seminario 1
18:00–19:30
Vespermanĝo
20:00–
Kultura kaj distra programo: folklora vespero de Harzklub Pöhlde
Dimanĉo, 14 julio 2013: Kleriga kaj kultura tago
08:00-08:45
Matenmanĝo
08:45–09:15
Evangelia vort-diservo / Matena forumo
09:15–10:45
Prelegoj, diskutrondoj, kunsidoj, kleriga programo
10:45–11:00
Kafpaŭzo
11:00-12:00
Faka programo. Komitatkunsido 1
12:00-13:00
Tagmanĝo
13:30–18:30
DT1: Busekskurso al Harz-montaro, Goslar
Migrado en la arbaro, al Großer Knollen (687 m)
Kleriga kaj kultura programo. Seminario 2-3
18:30-20:00
Vespermanĝo
20:00–
Koncerto de Harz-Musikanten
Lundo, 15 julio 2012: Scienca kaj faka tago
08:00-08:45
Matenmanĝo
09:00–12:30
Prelegoj, diskutrondoj, kunsidoj, klerigprogramo. Komitatkunsido 2
12:30–14:00
Tagmanĝo
14:00-18:00
Prelegoj, diskutoj, laborgrupoj, kleriga programo. Seminario 4-5
Kursoj; Internaciaj KER-ekzamenoj de UEA/ITK en B2 kaj C1 niveloj
20:00–
Bankedo kun vingustumado kaj dancado
Mardo, 16 julio 2012: Ekskursa tago
08:00-08:45
Matenmanĝo
09:00-20:00
TT1:Tuttaga ekskurso al Hannover
Migrado, naĝado, sportoj en Sieber kaj ĉirkaŭaĵo
Kleriga programo
Kulturateliero por literatur- kaj film-amantoj, fakliteraturo, ludoj
20:00-
Internacia kaj muzika vespero (kontribuoj de diverslandaj konferencanoj kaj partoprenantoj de Somera Arbara Lernejo)
Merkredo, 17 julio 2013: Esplora tago
08:00-08:45
Matenmanĝo
09:00–12:30
Prelegoj, diskutrondoj, kunsidoj, kleriga programo. Komitatkunsido 3
12:30–13:30
Tagmanĝo
13:30–18:30
DT2: Duontaga ekskurso al Göttingen
Prelegoj, diskutrondo, kunsidoj, kleriga programo. Seminario 6
19:30–
Kradrostado, vespermanĝo, adiaŭa vespero
Ĵaŭdo, 18 julio 2013: Konkluda tago
09:00–12:30
Prelegoj, faka programo. La sekva ILEI-konferenco prezentas sin.
12:30–14:00
Tagmanĝo
14:00-16:00
Diskutforumo, konkluda kunsido, oficiala fermo
16:00- 18:00
Adiaŭo, forveturo, por restantoj - laŭ interkonsento - kaj depende de la vetero - promenado en la ĉirkaŭaĵo / ekskurso ekz. al Duderstadt
18:00-19:30
Por restantoj ĝis vendredo: vespermanĝo
20:00-
Muzika kaj filmvespero
Vendredo, 19 julio 2013: Aldona tago (por pli longe restintoj)
08:00-08:45
Matenmanĝo
09:00-
Pakado, adiaŭo, forveturo

Reen

ILEI-konferenco © 2012 LA-Arts